Artık hayallerim suya düşecek diye kaygılanmıyorum. Çünkü, onlar düşe düşe yüzmeyi öğrenmişler..    Cemal Süreya

Tüm Dışişleri Bakan Biyografileri Sayfa 2 (20 adet)

Yusuf Kemal Tengirşenk

Y 1878 Boyabat'ta doğmuştur. Kadı (Naip)Hasan Raci efendinin oğludur. Önce Kuleli İdadisine girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye nakledilmiş burada öğrenimine devam ederken hürri ...

Devamı »
Numan Menemencioğlu

N Maliye Bakanı Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. 1891 Bağdat doğumlu olmasına karşı nüfus cüzdanında 1893 yazılıdır. İptidai ve Rüştiye öğrenimini Selanik'te, Terakki öğrenimi ...

Devamı »
Bekir Sami Kunduk

B Mektebi Sultani ( Galatasaray Lisesi) de okumuştur. II. Abdülhamit zamanında çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, 1908 de İnkilabından sonra çeşitli görevlerde ve Trabzon Valiliğinde bulunmuş ...

Devamı »
Şükrü Kaya

Ahmet Rüştü beyin oğludur. 1882 de İstanköy'de doğmuştur. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Hukukta ve Fransa'da yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 16 Şubat 1912 tarihi ...

Devamı »
Vahit Melih Halefoğlu

V 1919!da Antakya'da doğdu. 1943 de III. Dairede Aday Meslek Memuru ve III. Katip olarak görev yapmış ve 1944 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır. 1946 da III. Dairede III. Katip ve ay ...

Devamı »
Ahmet Gündüz Ökçün

A 1935 Eskişehir doğumlu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve 5 inci dönem Eskişehir Milletvekili, 2 ...

Devamı »
İhsan Sabri Çağlayangil

1908 de İstanbul'da doğdu. 1931' de İstanbul Hukuk Fakültesinde mezun oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji ve Yüksek Polis Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. ...

Devamı »
Melih Rauf Esenbel

M 1915'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi mezun oldu. 1936 de Genel Sekreter Özel Kaleminde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmış ve 1937 de askerlik hizmeti ...

Devamı »
Necmettin Sadak

N 1890 de Isparta'da doğmuştur. Sadık Şihabeddin beyin oğludur. İlk öğrenimini Edirne'de orta öğrenimini İzmir ve Konya İdadilerinde yapmış ve babasının mahkeme başkanı olarak İstanbu ...

Devamı »
Osman Esim Olcay

O 1924 İstanbul, doğumlu. Saint Joseph Lisesi ve Siyasal Bilgiler Okulu mezun oldu. 1945 de Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yapmış ve aynı yıl askerlik hizmeti n ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2