Ebü'l - Kasım Abbâs Bin Firnâs Bin Verdûs Kimdir?

Yazar - Şair | Bilim adamı | 0 yorum

Ebü\'l - Kasım Abbâs Bin Firnâs Bin Verdûs Kimdir


Endülüslü astronom, filozof ve şairdir. Endülüs'ün Ronda bölgesindeki T9-kemnâ'nın köylerinden birinde doğdu. Hayatı hakkında. Berberi asıllı azatlı bir köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. Daha gençliğinde felsefe, kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu. Yaptığı İlmî ve edebî çalışmalar sayesinde Kurtuba'da 1. Hakem'in sarayına girdi ve ll-Abdur-rahman ile I. Muhammed dönemlerinde de mevkiini korudu.

Meraklı ve araştırıcı bir karaktere sa­hip olan Abbas b. Firnâs. uzayı temsil eden bir gök küresi kurdu ve sonraları Avrupa'da astronominin gelişmesinde tesiri olan Sindhind tablolarının çizimle­rini yaptı. Bir ara uçmayı denediyse de yaptığı uçuş takımında kuyruk kısmı bulunmadığı için inişi çok sert oldu ve ölümden zor kurtuldu. Abbas b. Firnâs. bu deneme dolayısıyla havacılığın öncü­lerinden sayılmaktadır. Kuvarstan kris­tal yapmayı ve kristal kesimini batı İs­lâm âlemine tanıttı ve ayrıca kimya ile ilgilendi.

I. Muhammed'e takdim etmek üzere, daha önce benzeri görülmemiş menkâne (mîkâte) adı verilen bir de sa­at imal etti. Yaptığı birçok keşifle ve Doğu ilimlerini Batj'da yayma çabalarıy­la çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas b. Firnâs'a I. Hakem. "Hakîmu l-Ende-lüs" unvanını verdi. Abbas Bin Firnâs. Ham Bin Ahmed'in Kitâbü'i- cArûz'unu en iyi anlayan ve açıklayan İlk Endülüslüdür. Mûsiki ile de ilgilenmiştir.

3126 görüntüleme

Yorum YapYorumunu Paylaş

Facebook Hesabınla yorum yapabilirsin

Ebü\'l - Kasım Abbâs Bin Firnâs Bin Verdûs hakkında yorumunuzu paylaşınFatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2