Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.    Johann Wolfgang von Goethe

Tüm Hattat Biyografileri (9 adet)

Sami Efendi

S 1838 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra maliyede memur olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ünlü hattatlardan Boşnak Osman, Recai, Kıbrısizade İsmail Hakkı, Ali Haydar, Nesih ve ...

Devamı »
Emin Barın

E Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğlu Emin Barın, 2 Haziran 1913'te Bolu'da doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat dersleri almaya başladı. 1932'de İstanbul Muallim ...

Devamı »
Hulusi Yazgan

H 1869'da İstanbul'da doğdu. Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk döneminin en önemli ve en usta hattatlarından olan Hulusi Yazgan, "Hulusi Efendi" olarak tanındı. Medresede okudu ve ...

Devamı »
Abdullah Efendi

A Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Bezzâzistan (Bedesten) esnafındandı. Babası da ticaretle uğraştığı için “Bezirgânzade” lakabıyla tanındı. Ayrıca, zengin ve me ...

Devamı »
Abdullah Ergun

A XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdat’ta doğdu. Yâkût El-Müsta’sımî’nin “aklâm-ı sitte”yi öğrettiği yedi hattattan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda farkl ...

Devamı »
Abdullah Hamdi Bey

A Meşhur Türk hattatı. İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İlk tahsilini Beşiktaş’ta Kapu Ağası Mektebi’nde yaptı. Sülüs ve nesih yazılarını bu mektebin hat hocas ...

Devamı »
Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

A Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camisi İmamı Seyyid Hasan El-Hâşimî’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz. Peygamber’e kadar varır. Hafızlığını ...

Devamı »
Abdullah Kirimi

A Osmanlı hattatıdır. Kırım'dan gelmiştir.. Yazıda hocası Şeyh Hamdullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'dir. "Şeyh vadisfnde yazı yazmaya başladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu ...

Devamı »
Abdullah Amâsî

A XVI. yüzyıl Osmanlı hattatı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar yaşadığı göz önünde bulundurularak, ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2