Boş bir çuvalın dik durması zordur.    Benjamin Franklin

Tüm Hükümdar Biyografileri (12 adet)

I. Ahmet

I I. Ahmet (Osmanlı Türkçesi: احمد اول Ahmed-i evvel) (d. 18 Nisan 1590, Manisa – ö. 22 Kasım 1617). 14. Osmanlı padişahı, 79. İslam Halifesi. Babas ...

Devamı »
I. Abbas

I Safevî hükümdarı (1587-1629). Şah Tahmasb’ın torunu ve Muhammed Hüdâbende’nin oğludur. Annesi Mâzenderan Hâkimi Abdullah Han’ın kızı idi. 27 Ocak 1571'de, babasını ...

Devamı »
II. Abbas

I Safevî hükümdarı (1642-1666). 20 Aralık 1633’te Kazvin’de doğdu. I. Abbas’ın torunu olan Şah Safî’nin oğludur. Babasının Kâşân şehrinde vefat etmesi üzerin ...

Devamı »
Abdurrahman I

A Endülüs Emevî Devleti'nin kurucusudur (756-788). 113 (731) yılında Dımaşk yakınlarında Deyrihannâ'da doğdu. Annesi Râh, Berberi Nefzâ kabilesine mensup bir câriye idi. Küçük yaşta ...

Devamı »
Abdurrahman III

A Endülüs Emevî halifesidir (912-961). 22 Ramazan 277'de (7 Ocak 891) Kurtuba'da doğdu. Babası Muhammed'in veliahtlık meselesinden dolayı kardeşi tarafından bir komplo sonucu öldürülmesi ...

Devamı »
Abaka

A 1234’te Moğolistan’da doğdu. Babası Hülagü ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. Hülagü’nün ölümü üzerine emirler, hatu ...

Devamı »
Abdullah Bin Ahmed El-Vasik-Billah

A Ebû Fâris Abdullah Bin Ahmed El-Mansur Bin Muhammed Şeyh El-Mehdî El-Vasik-Billah. Fas sultanı. Sultan Ahmed El-Mansûr’un üç oğlundan biri olup Merakeş valisi iken babasının vef ...

Devamı »
Abdurrahman II

A Endülüs Emevî Devleti'nin dördüncü emîridir (822-852). 176 (792) yılında Tuleytula'da (Toledo) doğdu. İyi bir tahsil gördü. Bu sayede çok genç yaşta idarî ve askerî görevler ald ...

Devamı »
Abdurrahman V

A Endülüs Emevî halifesidir (29 Kasım 1023-14 Ocak 1024). Gaye adlı bir cariyeden doğdu (392/ 1002). Gençlik yıllan sıkıntı içinde geçti. Bu sırada Endülüs Emevî Devleti zayıflamaya ...

Devamı »
Abdurrahman Han

A Çocukluğu Kabil'de, gençliği, babası Efdal Hanın 1850'den itibaren başlayan Belh valiliği dolayısıyla Afgan Türkistanı'nda geçti. Dedesi Dost Muhammed Han'ın Bedahşan, Katagan, Derva ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2