İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar ama en büyük ilim; nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir..    Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tüm İslam âlimi Biyografileri (56 adet)

Halil Necipoğlu

H 1968 yılında Erzurum ‘da dünyaya gelen Halil Necipoğlu, babasının din görevlisi olması sebebiyle İstanbul ‘a yerleşmişlerdir Devamı »

Hamdi Döndüren

H  

Devamı »

Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi (1185 - 1247) 1185 yılında Tebriz’de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi'nin asıl ismi Mevlana Muhammed’dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve A ...

Devamı »
Bediüzzaman Said Nursi

B Üstad Bediüzzümanın kimliği gerçek manada ancak eserlerinin tamamında kendini gösterir. Bütün ömrü boyunca iman kurtarma davası için bir manevi cihat yapmış ve milyonların imanının ...

Devamı »
Hoca Ahmet Fakih

H Hoca Ahmet Fakih ( .... - .... ) Hoca Ahmet Fakih’in Horasan’dan geldiğini, medrese eğitimi gördüğünü, fıkıhdaki üstün bilgisinden dolayı kendisine fakih denildiğ ...

Devamı »
Elmalılı Hamdi Yazır

E 1878 yılında Antalya'nın Elmalı kazasında doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Elmalı'da aldıktan sonra İslami ilimleri öğrenmek için İstanbul'a gitti. Beyazıt Camisi'nde devrin önemli ...

Devamı »
Abdullah Bin Ziba\'râ

A Kureyş kabilesinin Sehm boyuna mensuptur. Babası Ziba'râ, annesi Âttke bint Abdullah Bin Amr'dır. Doğum ve ölüm tarihleri kaynaklarda zikredilmemektedir. Câhiliye devrinde Kureyş kabilesi ...

Devamı »
Abdurrahman Bin Ebü\'z-Zinad

A Geniş hadis bilgisi ve hadis rivayetiyle tanınan âlimdir. 100 (718) yılında doğdu. Doğum yeri kesin olarak belli değildir. Babası ünlü fakih Ebü'z-Zinâd Abdullah Bin Zekvân'ın künye ...

Devamı »
Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin ( .... - 1420) Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğmuştur. Babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus'un toru ...

Devamı »
El-Biruni

E El-Biruni (973 - 1051) Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebep olan zekâ harikası bilgin 973 yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Esas adı Ebû Reyha ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2