Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.    Oscar Wilde

Tüm Sahabe Biyografileri (21 adet)

Abbâd Bin Bişr

A Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd bin Bişr bin Vakş El-Ensârî. Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahabe. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolunda ...

Devamı »
Abdullah Bin Amr Bin Haram

A Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden olduğu için İkinci Akabe BiatıR ...

Devamı »
Cafer-i Tayyar

C Efendimizin dedeleri Abdülmuttâlib ölümünün yaklaştığını hissettiğinde derin derin düşünmeye başlar. Öyle ya oğlu Abdullah’ın yetimi gül yüzlü Muhammed’i kime emanet ...

Devamı »
Abdullah Bin Cafer Bin Ebû Talib

A Ebû Ca’fer Abdullah Bin Cafer Bin Ebî Tâlib. Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahabe. Babası Ca’fer-i Tayyar Habeşistan’a hicret eden sahabelerdend ...

Devamı »
Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

A Ebü’l-Abbâs Abdullah Bin El-Abbâs Bin Abdülmuttalib El-Kureşî. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler a ...

Devamı »
Abdullah Bin Amr Bin As

A Ebû Muhammed Abdullah Bin Amr Bin El-Âs El-Kureşî. Hz. Peygamber’den duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe. Hicretten yedi yıl kadar önce Mekke’de doğdu ...

Devamı »
Abdullah Bin Abdilmuttalib

A Hz. Peygamber’in babası. Künyesi Ebû Kuşem, Ebû Muhammed veya Ebû Ahmed’dir. Kaynaklara göre Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân’ın saltanatının yirmi dördüncü yılınd ...

Devamı »
Ebü’l-Fazl El-Abbas

E Ebü’l-Fazl El-Abbâs Bin Abdülmuttalib Bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mek ...

Devamı »
Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

A Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Ali, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da bulu ...

Devamı »
Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî

E Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mek ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2