Aptalın sevgisi, ayının sevgisidir; kini sevgidir, sevgisi kindir.    Mevlâna Celâleddin Rumî

Tüm Tarihi Abdal Biyografileri (4 adet)

Abdal Musa

A Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşi ananesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri. Abdal Musa’nın gerçek şahsiyeti, ...

Devamı »
Abdal Mehmed

A II. Murat devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam etti ...

Devamı »
Abdal Kumral

A Osmanlı Devleti’nin kurutuşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. “Kumral Abdal” adıyla da bilindi. Âşıkpaşazade’ye göre, Edebâli Osman Gazi ...

Devamı »
Abdal Murad

A Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2