Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize şimdi 'Seni Seviyorum.' demekten çekinmeyin..    Gabriel Garcia Marquez

Tüm Vezir Biyografileri (4 adet)

Ass. Prof. Dr. Ekrem Çulfa

A 1981 İsalı Köyü Şuhut Afyon Mezunu

1984 Kocaeli Gölcük İmam Hatip Ortaokulu' ndan 1. olarak Mezun Oldu
1987 İzmit Lisesi Matematik Bölümü
1981-1987 Serbest ola ...

Devamı »
Cezzar Ahmet Paşa

C Cezzar Ahmet Paşa, Bosna'da doğdu. 23 Nisan 1804'te Akkâ'da öldü. Napoléon Bonaparte'a karşı Akkâ Kalesi'ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir. Sayda bölgesindeki çatışmaları yatı ...

Devamı »
Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

A Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-ı Nafakât’ın başkanının ölümü üzer ...

Devamı »
Abdurrahman Abdi Paşa

A Osmanlı veziri, Budin eyaletinin son beylerbeyidir. Askeriyeden yetişti. 1668'de yeniçeri ağası oldu. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanın yanında Lehistan ve Girit seferlerine katildi; ö ...

Devamı »


Fatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2