Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir?

Basın - Medya | Yazar - Şair | 0 yorum

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir

Yunus Nadi Abalıoğlu (d. Fethiye, 1880 - ö. İsviçre, 1945), Cumhuriyet Gazetesi'ni kuran Türk gazeteci.

Babası Fethiye eşrafından Abalızade Halil Efendidir. Tahsile Fethiye´de başladı. Rodos´da Süleymaniye Medresesi'nde okudu. Daha sonra İstanbul´a geldi ve bir süre Galatasaray Sultanisi'ne ve Hukuk Mektebine devam etti. Aynı zamanda Malumat gazetesinde yazmaya başladı. Hükûmet aleyhtarı gizli bir cemiyetle ilgili görülerek Medilli kalesinde üç yıl hapse mahkûm edildi (1901). Cezası bitince İstanbul´a geldi. İkdam, ve Tasviri Efkar gazetelerinde çalıştı. İttihat ve Terakki Cemiyetiyle yakın ilişkisinden ötürü, 1910'da bu cemiyetin Selanik´de yayımlanan organı Rumeli Gazetesi'ne başyazar oldu. 1912 Nisan-Ağustos tarihlerinde Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Aydın Mebusu olarak girdi.

İstanbul´da 1918'de Yeni Gün gazetesini kurdu ve Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda İzmir Mebusu seçildi. Mütareke sırasında Anadolu'ya geçerek gazetenin yayımına Ankara´da devam etti. 1920'de Büyük Millet Meclisi'nde İzmir mebusu oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te İstanbul´da Cumhuriyet gazetesini yayımlamaya başladı. Altıncı döneme kadar TBMM'de Muğla mebusu idi. Yunus Nadi, İttihatçılıktan geçerek Cumhuriyet devrinin önde gelen şahsiyetleri arasında yer alan nadir gazetecilerdendir. Basın ve siyaseti birlikte yürütmesi, üst kademedeki şahıslarla yakın ilişkileri devrinde itibarını ve gazetesinin güvenilirliğini arttırdı. Ölümünden sonra adına Yunus Nadi Armağanı düzenlenmeye başladı.

2891 görüntüleme

Yorum YapYorumunu Paylaş

Facebook Hesabınla yorum yapabilirsin

Yunus Nadi Abalıoğlu hakkında yorumunuzu paylaşınFatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2